fbpx

Vrlo često nas klijenti pitaju šta znače odredjeni pojmovi iz izveštaja koje im šaljemo. S’ obzirom da se digitalni marketing razvija veoma brzo u poslednje vreme, svakodnevno se javljaju novi pojmovi koje ljudi van sveta digitalnog marketinga ne razumeju. Zato smo odlučili da napravimo neku vrstu rečnika kako bismo demistifikovali digitalni marketing i olakšali Vam putovanje kroz isti.

Zbog obimnosti rečnika delimo ga na 3 dela. Ukoliko smo propustili neki pojam, ili Vam značenje nekog nije dovoljno jasno, kontaktirajte.

Nadamo se da će Vam serija ovih bloga olakšati razumevanje “našeg” jezika.

 • Pretraživač (Search engine)
  Softver namenjen pretraživanju interneta.
 • SERP (Search Engine Results Page)
  Stranica koja prikazuje rezultate pretraživača.
 • Pregledač (Browser)
  Softver namenjen prikazivanju web sajtova i stranica.
 • Optimizacija za pretraživače - SEO (Search Engine Optimisation)
  To je proces indeksiranja i boljeg rangiranja sajta u rezultatima pretrage.
 • Algoritam pretraživanja (Search algorithm)
  Proces kojim se, na osnovu određenih parametara, unutar skupa podataka pronalazi traženi. U većini slučajeva podrazumeva Google-ov algoritam.
 • Organske pretrage (Organic search)
  Unos jedne ili više ključnih reči u pretraživač. Organski rezultati su oni koji se pojavljuju u SERP-u zbog svoje relevantnosti za dati upit, nasuprot plaćenim reklamama.
 • Off-site optimizacija (Off-site optimization)
  Složen proces koji za cilj ima pospešivanje saobraćaja/SERP položaja upotrebom različitih tehnika, npr. građenjem linkova, email marketingom, marketingom na društvenim mrežama, itd.
 • On-site optimizacija (On-site optimization)
  Proces uređivanja sajta prema standardima pretraživača kako bi on bio pregledan i pretraživaču i posetiocima. Uključuje optimizovanje naslova na stranicama, tagova, sadržaja i celokupne strukture web stranice.
 • Google analitika (Google Analytics)
  Alat koji omogućava praćenje i analizu poseta i ponašanja korisnika na određenom sajtu.
 • Google Search konzola
  To je Google Search konzola, nekada Google Webmaster Tools, besplatan alat koji prati ponašanje korisnika na web sajtu.
 • AdWords kampanja (AdWords campaign)
  Google-ov sistem za plaćeno oglašavanje, koji Vam omogućava da izrađujete oglase kako biste privukli korisnike u trenutku kada traže određene proizvode ili usluge.
 • Ključna reč (Keyword)
  Relevantna reč ili fraza za koju se web stranica rangira.
 • Ključne reči sa malim brojem pretraga (Low volume keywords)
  Ključne reči koje korisnici retko unose kao upit u pretraživač.
 • Ključne reči sa velikim brojem pretraga (High volume keywords)
  Ključne reči koje korisnici često unose kao upit u pretraživač.
 • Gustina ključnih reči (Keyword density)
  Procenat pojavljivanja određene ključne reči na stranici u odnosu na ukupan broj reči na njoj.
 • Bidovanje (Bidding)
  To je licitiranja proces u reklamnoj kampanji (ili u kampanji na društvenim mrežama).
 • Ciljna publika (Target audience)
  Profil korisnika kojima je namenjen određeni proizvod ili usluga.
 • CPA (CPA – Cost-per-acquisition)
  Cena po akciji/akviziciji. Cena koju oglašivač mora da plati svaki put kada korisnik izvrši željenu akciju.
 • CPC (CPC – Cost-per-click)
  Cena po kliku, odnosno cena koju oglašivač mora da plati svaki put kada korisnik klikne na njegov AdWords oglas.
 • PPC (PPC – Pay-per-click)
  Tip AdWords oglašavanja zasnovan na plaćanju oglasa na osnovu broja klikova na iste.
 • PPI (PPI – Pay-per-impression)
  Tip AdWords oglašavanja zasnovan na plaćanju oglasa na osnovu broja prikaza istih.
 • Prikaz (Impression)
  Svaki put kada se oglas prikaže na Google mreži računa se kao jedan prikaz.
 • Odnos klikova i prikaza (CTR – Click-through rate)
  Količnik broja klikova na oglas i broja prikaza istog oglasa.
 • Konverzija (Conversion)
  Poseta pretvorena u željenu akciju.
 • Procenat konverzija (Conversion rate)
  Ukupan procenat korisnika koji su izvršili neki oblik konverzije na sajtu (kupili proizvod ili uslugu, pretplatili se na besplatne mejlove i obaveštenja, itd.)
 • Pospešivači konverzija (Conversion boosters)
  Povećavaju verovatnoću da će se korisnik odlučiti na željenu akciju.
 • Optimizacija procenta konverzija (Conversion rate optimization)
  Analiziranje razloga zbog kojih se korisnici ne odlučuju na akciju i pronalaženje rešenja.
 • CTA (CTA – Call to Action)
  Poziv na akciju - vizuelni ili tekstualni deo web stranice koji poziva korisnika da preduzme određeni korak, npr. da se registruje, kupi proizvod, upiše svoju email adresu, itd.