fbpx

Šta radi digitalni marketer?

Digitalni marketeri su zaduženi za podizanje svesti o brendu i generisanje vodećih digitalnih kanala - i besplatnih i plaćenih - koji su na raspolaganju kompaniji. Ovi kanali uključuju društvene medije, website kompanije, rangiranje na pretraživačima, e-mail, prikazivanje oglasa i blog kompanije.

Digitalni marketer se obično fokusira na drugačiji ključni indikator performansi (KPI) za svaki kanal, tako da mogu pravilno meriti performanse kompanije u svakom od njih. Digitalni marketer koji je zadužen za SEO, na primer, meri "organski saobraćaj" njihovog website-a, odnosno saobraćaj koji dolazi od poselaca koji su pronašli sajt kompanije putem Google pretraživanja.

Danas se digitalni marketing odvija u mnogim marketinškim ulogama. U malim kompanijama, jedan marketer bi mogao posedovati mnoge od taktika digitalnih marketinga opisanih gore u isto vreme. U većim kompanijama ove taktike imaju više stručnjaka koji se fokusiraju na samo jedan ili dva digitalna kanala brenda.

Kako izgleda digitalna kampanja?

Jednostavnim rečima i najkraćim objašnjenjem, digitalna kampanja je napravljena od ovih “sastojaka:”

Korak 1: Kreiranje website-a (pisanje sadržaja i izrada vizuala)

Korak 2: Odabir odgovarajućih digitalnih platformi za plasiranje sadržaja (na osnovu vaših ciljeva, publike itd.)

Korak 3: Izrada detaljne marketinške strategije (odabir odgovarajuće grafike i teksta koji predstavlja vaš brend, kreiranje rasporeda, KPI i vremensku liniju)

Korak 4: Promovisanje odabranog sadržaja na najodgovarajućim predhodno odabranim kanalima

Korak 5: Merenje rezultata, modifikovanje kampanja, analiza rezultata

Šta je marketing na društvenim mrežama?

Marketing na društvenim mrežama (eng. SMM, social media marketing) predstavlja vrstu digitalnog marketinga usko specijalizovanu za društvene mreže na kojima se nalaze vaši potencijalni klijenti ili kupci (npr. Facebook, LinkedIn, Twitter). Cilj marketinga na društvenim mrežama je kreiranje tekstualnog i vizuelnog sadržaja koji podstiče korisnike na akciju, i na kraju promenu u ponašanju.

Pratite nas na društvenim mrežama.